Interdisciplinarni tematski sklop: Kako je vsakdanje življenje vplivalo na razvoj matematike? (Preplet matematike, zgodovine, likovne umetnosti, fizike, glasbe in informatike)